HJEMMESIDEN:
Lisbeth er webredaktør – viktig at alle sender inn oppdateringer, bare på den måten får vi til en «levende» og spennende hjemmeside for ringen vår. Bilder mottas med takk! Etter hvert vil vi også ha en egen spalte med månedens katt. Følg med og send inn!

Send e-post med spørsmål om hjemmesiden til: webmaster@siorbaja.no

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Styret i SiOrBaJa 2017


 Leder: Anne Rød Meek

Nestleder og kasserer: Tove Rasmussen

Sekretær: Eli L. Amundsen

Styremedlem: Dagmar M. Dahl

Styremedlem: Hanne M. Lund

Styremedlem: Linda Stensgård

Styremedlem: Neringa Slekyte

Webredaktør: Lisbeth M Kolberg


 

 

 

Vi retter en stor takk til kunstneren Trudy Mørk Wollbraaten som har tegnet katten i headingen.