Nettikette
I digitale læringsomgivelser kommuniserer man gjennom ulike elektroniske kommunikasjonskanaler (e-post, diskusjonsforum, elektroniske oppslagstavler, chat etc).

Bruk av disse informasjonskanalene følges av et sett personlige ”oppførsel” regler som ofte kalles nettikette.
I utvidet forstand kan man også hevde at nettikette gjelder bruk av visuelle virkemidler på nettsider, i presentasjoner e.l.

Det sentrale er å peke på hva som er hensiktsmessig, og kanskje mer viktig hva som ikke er det.

Før du engasjerer deg i en nettbasert meningsutveksling bør du gjøre deg kjent med de generelle regler som gjelder for nettbasert kommunikasjon.Her er noen grunnregler:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Internettrelaterte ting:
Ringen har sin egen Facebook side

Vedrørende annonser på FINN.no og diskusjoner på Facebook.
NRRs styres vurdering av annonser på Finn.no


Det har over lengre tid vært diskusjon blant annet på Facebook rundt ulike katteannonser på Finn.no. Alle som er organisert i NRR, og dermed underlagt NRR og FIFes lover, kan nok finne disse kattungeselgerne provoserende og ukorrekte i sin annonsering av kattunger.

Vi organiserer oss under NRRs paraply fordi vi ønsker å drive med katt i en organisert form. Å kontakte disse selgerne direkte å påpeke hva de gjør feil, fordi de ikke er medlemmer av NRR gagner ingen. Det er fullt lovlig å annonsere kattunger til salg. Det er ikke noe forbud i Norge mot å avle på katten man eier, uansett hvor den kommer fra. Det er heller ikke forbudt å selge kattunger uvaksinert og uten papirer så lenge man ikke er organisert i NRR eller annet sted. Det er ikke noe NRR anbefaler, men vi må akseptere at det skjer.

NRRs kontor har blitt kontaktet av noen av disse kattungeselgerne, og de har vært rystet og skremt over behandlingen de har fått. De tror det er NRR som står bak det de har mottatt av e- poster og andre henvendelser, da flere av henvendelsene henviser til NRR, NRRs regelverk og Disiplinærkomiteen, og er sendt av mennesker som tydelig poengterer at de er medlemmer i NRR. NRR har fått tilsendt en del slike henvendelser/eposter, og det er til dels grovt språk og svært konfronterende tone som er brukt av både navngitte og anonyme medlemmer i NRR. Det har i tillegg blitt «truet» med Mattilsynet i enkelte henvendelser, og en av annonsørene kunne fortelle at Mattilsynet kom på døren etter å ha fått fem henvendelser på en kveld om katteholdet- basert på en annonse på FINN.no. Dette var en annonse som ble diskutert lett gjenkjennelig på NRRs uoffisielle Facebookside i samme tidsrom.

Dette skader NRR og alle medlemmenes omdømme, det skader også kattesaken. Når mennesker ikke er medlem av NRR kan man ikke forvente at de skal kjenne til eller følge NRRs regelverk. Et av NRRs mål er å spre kunnskap og å rekruttere folk til den organiserte delen av «kattesporten», henvendelsene som NRR har fått tilsendt viser med all tydelighet at hensikten til disse avsenderne må være det stikk motsatte.
Man kan ikke anta at alle de ”useriøse” på FINN.no vet at det de gjør er ”useriøst” og ”ulovlig”, de fleste kjenner ikke til NRR eller organisert oppdrett. De kan oppfatte selv at de hadde et godt kattehold, med kvalitetsmat, sosialisering og gode boforhold for kattene. Om disse menneskene isteden hadde blitt møtt med en hyggelig tone kunne vi kanskje hatt flere nye medlemmer i organisasjonen. Nå skjer det stikk motsatte, ingen vil vel tenke tanken å gå inn i en organisasjon der de allerede før de har blitt medlem har blitt møtt med utskjelling, offentlig fordømmelse på Facebook og bekymringsmeldinger til Mattilsynet.


Inngangsporten til NRR for mange medlemmer har nettopp vært via huskatter og huskattkull og generell interesse for katt.
Det er viktig at man forstår konsekvensen av å kontakte mennesker som selger kattungene sine for å ”snakke de til rette”. Det kan raskt medføre skade for NRR og medlemmenes omdømme.– det stikk motsatte av det som ønskes oppnådd. Vi som er i NRR ønsker at alle som holder på med katt skal være like målrettede som vi er. Det kan vi få til med å spre god kunnskap, med vennlighet og hjelpsomhet. Få mennesker endrer sin adferd ved å bli kjeftet på og utskjelt av det som fort oppfattes som bedrevitere. De samme menneskene får isteden et ekstremt dårlig inntrykk av NRR og medlemmene. Dette gjelder kun en håndfull medlemmer, men vi ser at det kan utvikle seg til å blir flere.
NRR ønsker å framstå som inkluderende, og det er sikkert alle medlemmer enige om.
Så dere dette gjelder, tenk dere om flere ganger før noe skrives til en privatperson som ikke er medlem hos oss. Husk at kattungesalg er fullt lovlig også utenfor NRR, og vi kan ikke tvinge noen til å bli medlemmer hos oss eller påtvinge noen å følge vårt regelverk.


Styret, SiOrBaJa

 

 

 

Vi retter en stor takk til kunstneren Trudy Mørk Wollbraaten som har tegnet katten i headingen.